Wie zijn wij

 

All4Youth ondersteunt jeugdigen bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijkse leven, waaronder begeleiding bij tekortschietende vaardigheden in zelfregelende vermogen. Hieronder valt begeleiding bij o.a. het structureren en uitvoeren van dagelijkse, praktische vaardigheden op alle relevante levensgebieden, het aangaan en onderhouden van sociale contacten en invulling geven aan participatie in de samenleving.

 

 

Missie

All4Youth zet zich in voor jeugdigen die beperkt zijn in hun zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuigelijke, cognitieve of verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie daarvan. De focus ligt op een positieve en oplossingsgerichte benadering waarbij de jeugdige zichzelf en de omgeving als een onderdeel ziet van de oplossing. All4Youth is ervan overtuig dat kleine veranderingen in de gewenste richting met groot effect kunnen worden ingezet. Ons motto is dan ook:

 

‘Kleine stapjes brengen je meestal verder dan reuzensprongen.’

 

Visie

All4Youth is ervan overtuigd dat we er nog niet zijn met het bieden van adequate hulp aan de jeugdigen. Er dient echter ook ruimte zijn voor het bevorderen van een positieve ontwikkeling van deze doelgroep. All4Youth ziet voor zichzelf een rol weggelegd in het stimuleren van deze ontwikkeling.

 

 

Kernwaarden

 

Professionaliteit

Positiviteit

Betrokkenheid