Wat doen wij

All4youth ondersteunt de jeugdige bij het structureren en uitvoeren van dagelijkse, praktische vaardigheden op alle relevante levensgebieden waarin de jeugdige vastloopt. Hierbij is het voornaamste doel de jeugdige de nodige vaardigheden te leren zodat hij weer zelfstandig verder kan.

 

 

Dagritme:

Veel jeugdigen komen door allerlei omstandigheden in een dagritme waarin geen tijd of ruimte is voor school of werk. Of ze hebben door het gemis van dagritme geen structuur meer in hun leven. Het resultaat is dat ze vaak ’s nachts wakker zijn en overdag slapen. Dit belemmert hun om aan het werk of naar school te gaan. Samen met de jeugdige brengt een begeleider van All4Youth de belemmeringen en beperkingen in kaart. Vervolgens wordt samen met de jeugdige een stappenplan gemaakt om het ritme op te bouwen. De begeleider ondersteunt de jeugdige bij de praktisch zaken voor bijvoorbeeld school, werk en hobby’s.

 

 

School:

Voortijdige schoolverlaters
Steeds meer jeugdigen verlaten de school voortijdig. Als de jeugdige niet meer naar school gaat dan heeft dat niet alleen gevolgen voor zijn toekomt, maar met het wegvallen van school valt een grote dagbesteding weg. Hierdoor gaan veel jeugdigen zich vervelen en komen sneller in aanraking met de politie waardoor ze in een negatieve spiraal belanden.

All4Youth bekijkt samen met de jeugdige wat hij/zij nodig heeft om weer plaats te nemen in de schoolbanken. Hoe eerder geanticipeerd wordt hoe makkelijker het voor de jeugdige wordt om terug te keren naar school. All4Youth onderhoudt hierbij de contacten met de betrokken organisaties zoals de school (zorg coördinator), leerplicht en andere instanties.

 

 

Sociaal functioneren:

Met name jeugdigen met een LVB kunnen problemen ondervinden met het sociaal functioneren. Hiermee bedoelen we: de manier waarop de jeugdigen zich opstellen en gedragen naar anderen. Maar ook het aanvoelen van sociale situaties, deze inschatten en op basis daarvan handelen. Deze doelgroep heeft met name baat bij fysieke oefeningen die tastbaar voor hen zijn. Daarom kiest All4Youth ervoor om deze jeugdigen te begeleiden aan de hand van het Rots en water programma (zie Werkwijze). All4Youth schenkt o.a. aandacht aan de volgende items:

  • Hoe te handelen bij conflictsituaties
  • Lichaamstaal
  • Grenzen aanvoelen, respecteren en stellen
  • Hoe ga je om met een bedreigende groep?
  • Groepsdruk versus je eigen weg gaan
  • Hoe om te gaan met agressie

 

 

Social Media:

Via mobiele telefoon en laptop staat de jeugdige in contact met de hele wereld en hoort en ziet hij alles wat er in de wereld gebeurt. Met Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok etc. kan een jeugdige wel honderden vrienden of volgers hebben. De jeugdige komt op een zeer laagdrempelige manier in contact met veel mensen. Het nadeel hiervan is dat de jeugdige het contact met de werkelijke wereld om zich heen kan verliezen omdat hij op bijna elk denkbaar moment online is. Social media presenteert vaak ook een onechte wereld met onechte, te mooie en onhaalbare voorbeelden en kunnen leiden tot gevoelens van minderwaardigheid en passiviteit bij de jeugdigen. All4Youth begeleidt de jeugdige door hem handvaten te geven om op een verantwoorde wijze gebruik te kunnen maken van de social media.

 

 

Sociaal netwerk:

Een sterk sociaal netwerk hebben zorgt ervoor dat je de jeugdige ondersteuning ervaart. Hoe je het ook wendt of keert: de mensen om ons heen hebben (direct of indirect) invloed op ons zelfvertrouwen, toekomstverwachtingen, waarden en normen en zelfs structuur in ons leven.

All4Youh werkt ernaar om de jeugdige het belang van een sociaal netwerk te laten inzien. Daarnaast kijkt All4Youth samen met de jeugdige naar zijn huidige sociale netwerk en hoe hij deze maximaal kan benutten. Desgewenst ondersteunt All4Youth de jeugdige bij het opzetten van een netwerkberaad waarin de jeugdige zelf zijn behoeften kan laten blijken aan de mensen om hem heen.