Werkwijze

 

Ben je benieuwd naar hoe All4Youth te werk gaat? Hieronder vind je een schematische weergave van onze werkwijze:

 

Methoden

 

All4Youth maakt gebruik van de onderstaande methoden tijdens de begeleiding:

 

Mission Possible

Mission Possible is een programma dat bestaat uit elf stappen of taken die jongeren kunnen helpen doelen te stellen en deze ook waar te maken. Het programma leert lastige dingen te veranderen door gebruik te maken van de sterke punten en er samen mee te werken. Het is gebaseerd op de filosofie van het oplossingsgerichte denken. Samen met de jeugdige doorloopt een begeleider van All4youth dit programma in de eerste vier weken van de begeleiding.  Deze vier weken dienen ervoor om een stevig platform voor motivatie te bouwen. De jeugdige krijgt dan de kans om mee te denken over zijn eigen doelen (eigenaarschap) en er wordt gewerkt aan het vergroten van zijn vertrouwen om zijn doelen te behalen. Vervolgens is het tijd voor ACTIE en vooruitgang monitoren.

Uiteraard worden de acute zaken meteen opgepakt.

 

Rots en water

Het Rots en Waterprogramma is een psycho-fysieke training die zich richt op de bewustwording van eigen kracht en mogelijkheden en het vermogen om met andere mensen te spelen, samen te werken en samen te leven in een veranderd multiculturele samenleving.

 

Bij Rots en Water gaat het om leren door te doen, door te ervaren en te ontdekken wie jij bent en wat jouw kwaliteiten zijn. De training is zelfbeeld versterkend en zet je in je kracht waardoor je weerbaarder wordt voor de wereld om je heen.