‘Kleine stapjes brengen je meestal verder dan reuzensprongen.’

All4Youth zet zich in voor jeugdigen die beperkt zijn in hun zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie daarvan.

Dagritme| School | Sociaal functioneren | Social Media | Sociaal netwerk

All4youth ondersteunt de jeugdige bij het structureren en uitvoeren van dagelijkse, praktische vaardigheden op alle relevante levensgebieden waarin de jeugdige vastloopt. Hierbij is het voornaamste doel de jeugdige de nodige vaardigheden te leren zodat hij weer zelfstandig verder kan.

“Professionaliteit, Positiviteit en Betrokkenheid”

Wij zien jou en je omgeving als een onderdeel van de oplossing voor je problemen. Wij zijn ervan overtuigd dat jij beschikt over vaardigheden die jij goed kunt benutten om je leven weer op rails te krijgen. Samen gaan we de uitdaging aan!

Zo zien wij het…

 

All4Youth is ervan overtuigd dat we er nog niet zijn met het bieden van adequate hulp aan de jeugdigen. Er dient echter ook ruimte zijn voor het bevorderen van een positieve ontwikkeling van deze doelgroep. All4Youth ziet voor zichzelf een rol weggelegd in het stimuleren van deze ontwikkeling.

Cultuursensitieve zorg

 

All4Youth is trots om cultuursensitieve zorg te kunnen leveren. Wij begrijpen dat elke klant uniek is en dat culturele achtergrond en de persoonlijke levensgeschiedenis de gezondheid en het welzijn van een individu kunnen beïnvloeden. Daarom nemen wij de tijd om te luisteren naar de behoeften en wensen van onze klanten en passen we onze dienstverlening daarop aan. Wij respecteren de culturele en persoonlijke waarden van iedere klant. Daardoor hopen wij op betere resultaten, meer tevreden cliënten en een positieve relatie tussen cliënten en onze organisatie.