Ambulante schoolbegeleiding

All4Youth biedt naast ambulante begeleiding in de thuissituatie ook individuele begeleiding op school. Dit kan in het regulier onderwijs zijn, maar ook in het speciaal (basis)onderwijs. De individuele begeleiding is gericht op het bieden van extra ondersteuning binnen of buiten de klas voor leerlingen die vastlopen in het onderwijs. Soms komen leerlingen onvoldoende mee in het lesaanbod, omdat er bijvoorbeeld sprake is van concentratie-, emotieregulatie-  of gedragsproblemen. In dit soort gevallen kan de school samen met ouders besluiten om extra hulp in te zetten om het kind extra ondersteuning te bieden en tegelijkertijd de leerkracht te ontlasten. Vanuit All4Youth kan voorzien worden in deze hulpvragen. 

 

Individuele afstemming
De begeleiding wordt afgestemd op het individuele kind. Afhankelijk van de behoefte van het kind kan de begeleiding in de klas, buiten de klas, tijdens vrije situaties of specifieke lessen worden ingezet. De begeleiding is gericht op individuele leerinhoudelijke ondersteuning, op het reguleren van gedrag, maar ook professionele praktische ondersteuning bij lichamelijke verzorging.

 

Samenwerking school en ouders
Voor een succesvolle begeleidingstraject is het van belang dat er sprake is van een goede samenwerking tussen school, ouders en de begeleider. In samenspraak met de betrokkenen worden doelen opgesteld die gericht zijn op het versterken van de schoolse en sociale vaardigheden en het stimuleren van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De leerkracht blijft verantwoordelijk voor het didactische gedeelte. De begeleider vanuit All4Youth ondersteunt de leerling op pedagogisch en sociaal emotioneel vlak. Het doel van de begeleiding is het werken aan individuele doelen, zodat de leerling na afloop voldoende kan functioneren in de groep.

 

Wij richten ons o.a. op hulpvragen rondom:
– Sociaal emotionele problemen
– Gedragsproblemen
– Concentratieproblemen
– Motivatieproblemen
– Executieve functies
– Emotieregulatie
– Zelfredzaamheid
– Zelfbeeld

 

Bekostiging
De begeleiding vanuit All4Youth valt onder de Jeugdwet. De Jeugdwet is er voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar) die extra zorg en ondersteuning nodig hebben. De bekostiging vindt volledig vanuit de gemeente plaats.

Heeft u specifieke vragen over een casus en wilt u weten of ons aanbod passend is? Neem dan vrijblijvend contact op.